Zlín opět podpoří vznik scénářů

  • Aktuality 2019

Správní rada Filmového fondu statutárního města Zlína vyhlásila historicky druhou výzvu na podporu vzniku filmových scénářů. Do projektů, které čerpají z historie nebo současnosti města Zlína, fond letos investuje 1,4 milionu korun. Zájemci mohou své žádosti posílat od 1. do 26. července 2019.

Ilustrační foto z natáčení ve Zlíně | Zdroj: Zlín Film Office


Zachovat a dále rozvíjet ve Zlíně tradiční odvětví kreativního průmyslu – audiovizi, ale také zatraktivnit Zlín a jeho potenciál v oblasti audiovize. To jsou cíle Filmového fondu statutárního města Zlína, který v těchto dnech zveřejnil druhou výzvu určenou na podporu vývoje filmových scénářů s přímou vazbou na město.

„V loňském roce jsme rozhodli o podpoře osmi z celkem dvaadvaceti přihlášených projektů. Věříme, že zájem o zlínská témata vzbudí mezi filmaři naše výzva i letos. Díky nevyčerpání všech alokovaných prostředků z roku 2018 jsme tentokrát objem podpory navýšili z původního milionu na stávající 1,4 milionu korun. Atraktivita výzvy se tak může v očích filmařské obce ještě zvýšit,“ říká Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína a současně předseda správní rady fondu.

Právě hodnocení správní rady slouží jako podklad k pozdějšímu rozhodování městského zastupitelstva o udělení dotací. To musí být podle Korce vždy řádně odůvodněné. Proto správní radu tvoří jak zástupci města, tak filmoví odborníci. „Podpora vývoje scénářů je prvním a logickým krokem k tomu, aby se ve Zlíně opět natáčelo. Investice se projeví sice v delším časovém horizontu, ale praxe z jiných měst a zemí ukazuje, že je tento postup efektivní,“ vysvětluje Pavlína Žipková, vedoucí Czech Film Commission a současně členka správní rady zlínského filmového fondu.

Prostředky na vývoj filmové látky jsou dostupné renomovaným scenáristům, ale i začínajícím tvůrcům. Při hodnocení žádostí rozhoduje zejména originalita a zpracování námětu stejně jako míra zapojení Zlína. Ta se může projevit například zasazením příběhu do konkrétních městských lokací nebo vyprávěním o výrazné, významné, ale třeba také diskutabilní osobnosti města. Podporovány jsou scénáře celovečerních filmů, dokumentů i seriálů. Maximální výše dotace není stanovena.

Výzva s přesnými podmínkami je již zveřejněna na webových stránkách města Zlína. Žadatelé mohou opět využít i bezplatné konzultace u zlínské filmové kanceláře, která je městem pověřena propagací výzvy mezi filmaři. „Nejčastější chybou, se kterou jsme se v loňském roce potkávali, bylo zaměňování města Zlín a Zlínského kraje. Žadatelům jsme tak například pomáhali rozlišovat, jaké náměty mohou být z této dotace podpořeny a jaké už ne. Zájemci se na nás mohou obracet ale i s dalšími otázkami, které se týkají podpory audiovize v regionu,“ uzavírá Magdaléna Hladká ze Zlín Film Office.

Sdílej:

Další články

Filmaři, nenechte si ujít důležité informace ze Zlínského kraje. Přihlaste se k odběru novinek.

Sledujte nás