O Zlínském kraji

Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a tvoří jej okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Na jeho území se setkávají tři oblasti – rovinatá Haná, folklorní Slovácko a kopcovité Valašsko.

Tradice

V oblasti audiovize má Zlínský kraj více než
80letou tradici. První zlínský ateliér byl postaven
v roce 1936 firmou Baťa. I když hlavní motivací
tehdejšího šéfa Jana Antonína Bati byla tvorba
reklam, zlínští filmaři se brzy etablovali i na poli
umělecké filmové tvorby.
Zdroj: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín

Vzdělávání

Ve Zlínském kraji, potažmo ve Zlíně, existují
hned dvě filmové školy. Na středním stupni
mladé filmaře vzdělává soukromá Creative Hill
College. Vysokoškolské studium v oblasti
audiovize i animace pak umělcům nabízí
Univerzita Tomáše Bati.

Festivaly

Zlínský kraj má tu čest hostit největší a nejstarší
filmovou přehlídku svého druhu na světe – Zlín
Film Festival aneb Mezinárodní filmový festival
pro děti a mládež. V Uherském Hradišti se pak
každoročně odehrává Letní filmová škola
filmová přehlídka pořádaná Asociací českých
filmových klubů. Za zmínku stojí také Vsetínský
filmový maraton – největší česká přehlídka filmů
z Balkánu.

Současnost

Zlínský kraj je v současnosti
největším podporovatelem
filmové tvorby napříč
mimopražskými regiony.
Spolu se Zlín Film Office byl za
svou aktivitu v této oblasti
oceněn titulem
Film Friendly 2018.

Filmaři, nenechte si ujít důležité informace ze Zlínského kraje. Přihlaste se k odběru novinek.

Sledujte nás