Baťa se o film zajímal už před sto lety. Dokazuje to nový objev

  • Aktuality 2019

Zlínská filmová historie se datuje k roku 1927, kdy Tomáš Baťa založil ve své obuvnické firmě filmové oddělení. Nový objev v archivu ale dokládá, že do filmu zlínský podnikatel investoval už mnohem dříve. V roce 1918 totiž koupil akcie filmové společnosti, pro kterou později točil i slavný režisér Martin Frič.


Originální soupis podílů a cenných papírů v majetku firmy T. & A. Baťa, Zlín podle oficiální účetní uzávěrky k 31. 12. 1919 z fondů Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Zlín, fond Baťa a.s., Zlín, signatura I/10, karton 633, inventární číslo 31. | Foto © Jiří Madzia

Vlastnictví celkem dvanácti akcií firmy Lloyd-Film v nominální hodnotě 125 korun za kus, které byly zakoupeny 30. 12. 1918 – to dokazují nedávno objevené zápisy v přehledech podílů a cenných papírů v majetku firmy T. & A. Baťa, Zlín. Na informaci o podílu ve filmové společnosti narazil při rešerších pro výstavu nejstarší dochované ucelené fotodokumentace firmy Baťa Jiří Madzia, filmař a sběratel artefaktů spojených s baťovskou, filmovou a zlínskou historií.

„Těchto zápisů, které jsou uchovány ve fondech státního archivu na Klečůvce, si kupodivu dosud nikdo nevšiml,“ říká Madzia a dále dodává: „v současnosti neznáme přesnou motivaci ani okolnosti, za kterých firma podíl získala. To bude předmětem dalšího výzkumu. Baťa ovšem nikdy nic nedělal bez rozmyslu, vše mělo svůj důvod. Možná se tak dočkáme dalších překvapení.“

Detail objeveného dokumentu | Foto: © Jiří Madzia

Lloyd-Film byla prvorepubliková ‚společnost pro výrobu a půjčování filmů kinematografických‘. Z původní výrobny a půjčovny němých filmů různých žánrů postupně vznikla velká společnost specializovaná na filmovou zvukovou výrobu a distribuci s ústředím v Praze. Firma Baťa tak koupí jejího podílu do filmového oboru vstoupila o celou jednu dekádu dříve, než bylo dosud známo, už před sto lety.

Ve Zlíně akcie filmové společnosti drželi celkem osm let. Baťa je odprodal v roce 1926. Pouhý rok poté vzniklo v Baťově závodu samostatné filmové oddělení, které nejprve začalo s administrací výroby vlastních zpravodajských a posléze i reklamních snímků. O deset let později (1936) vyrostl na Kudlově první zlínský filmový ateliér, k jehož vzniku dal pokyn nový šéf firmy Jan Antonín Baťa. Ten měl při výběru prvního zlínského štábu šťastnou ruku. Dva ze tří zakládajících členů se stali držiteli Oscara, třetí byl jmenován ředitelem filmového odboru OSN v New Yorku.

Po tvorbě reklam následovalo ve Zlíně období dokumentárních, animovaných a loutkových filmů. Začátkem 60. let pak bylo kudlovské studio vůbec prvním studiem v celé Evropě, které se systematicky zabývalo výrobou filmu pro děti a mládež. Za zmínku stojí i skutečnost, že právě zlínští filmaři položili už ve 30. letech základ pro systematické odborné filmové vzdělávání v Československu.

V posledních třech letech je oživení filmového tvorby v regionu znovu velkým tématem. Lákání filmových štábů výrazně napomáhá nový systém finanční podpory ze strany Zlínského kraje a statutárního města Zlína. V regionu začala fungovat filmová kancelář, největší rental filmové techniky na Moravě či nová komparzní agentura.

Zlín i nadále disponuje kinematografickými laboratořemi (další takové má pouze Česká televize). Daří se mu též uchovávat tradici místních filmových škol. Mladé filmaře pouští každoročně do světa jak Ateliér audiovizuální tvorby UTB ve Zlíně, tak i střední filmová škola Creative Hill College. Při výčtu zlínských filmových aktivit nelze rozhodně opomenout ani Zlín Film Festival – nejstarší a největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě, která se v příštím roce dočká již 60. ročníku.

 

Sdílej:

Další články

Filmaři, nenechte si ujít důležité informace ze Zlínského kraje. Přihlaste se k odběru novinek.

Sledujte nás