Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace-Zlínský kraj

  • Aktuality 2021

S velkou radostí vám v tomto předvánočním čase oznamujeme, že Zlínský kraj vyhlásil výzvu na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji. Je to de facto dárek pro všechny filmaře, kteří se chystají ve Zlínském kraji natáčet.

Žadatelé musí předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 22. 1. 2022  do 28. 3. 2022 do 12:00 hod. Ať už budete Žádost v uvedeném termínu doručovat datovou schránkou nebo na adresu Zlínského kraje, nezapomeňte ji také současně doručit na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Doručení žádosti oběma způsoby (1. e-mailem, 2. písemně poštou/datovou schránkou) je podmínkou přijatelnosti projektu. Žádost doručená pouze jedním z uvedených způsobů bude z hodnotícího procesu vyřazena a nebude dále hodnocena.

POZOR! Nově je jednou z povinných příloh Žádosti originál úplného výpisu z evidence skutečných majitelů v případě, že žadatel je právnickou osobou s povinností evidovat skutečné majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Příprava produkce a samotná produkce audiovizuálních děl, jedná se o aktivity spočívající zejména v činnostech zahrnujících:

- přípravu natáčení (zejména výběr a určení míst natáčení, casting hereckých rolí aj.)

- vlastní natáčení filmu v lokacích (exteriéry a interiéry) nebo ateliéru

- výroba animovaného filmu

- postprodukční práce:

  • zvukové práce
  • obrazové práce
  • trikové práce
  • animační práce

Podporu lze poskytnout na aktivity podporovatelné v rámci vyhlašovaného Programu. Podpora může být požadována na aktivity v rámci jednoho realizovaného projektu, který je alespoň zčásti realizován na území Zlínského kraje, přičemž způsobilými výdaji jsou dle tohoto Programu pouze výdaje, které byly vynaloženy (utraceny) na území Zlínského kraje.

Podporu lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla, které je:

- hraným nebo animovaným filmem určeným pro distribuci v kinech, jehož délka činí minimálně 70 minut,

- hraným nebo animovaným filmem určeným pro vysílání v televizi (vyjma internetové televize), jehož délka činí minimálně 70 minut,

- dokumentárním filmem určeným pro distribuci v kinech a pro vysílání v televizi (vyjma internetové televize), jehož délka činí minimálně 50 minut,

- epizodním dílem hraného nebo dokumentárního televizního seriálu, jehož délka činí minimálně 25 minut, nebo seriálem takových epizodních dílů,

- epizodním dílem animovaného televizního seriálu, jehož délka činí minimálně 12 minut, nebo seriálem takových epizodních dílů,

a které splňuje obsahové předpoklady.

Celková předpokládaná částka určená pro Program je 6.000.000,- Kč. Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 2.000.000,- Kč. Maximální míra dotace z rozpočtu Zlínského kraje činí 50 % celkových způsobilých výdajů projektu, kterými se rozumí výdaje vynaložené (utracené) na území Zlínského kraje.

Dotazy k administrativním záležitostem (vyplnění formuláře aj.) zodpoví Ing. Blanka Herzanová, tel.: 577 043 611, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dotazy ohledně lokací a záležitostí spojených s natáčením, propojení s úřady nebo  místními profesionály či využití služeb filmových obcí, s tím moc rádi pomůžeme ve Zlín Film Office: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zde je odkaz na podrobné informace k projektu: https://www.kr-zlinsky.cz/kul04-22-program-na-podporu-audiovizualni-tvorby-ve-zlinskem-kraji-aktuality-17479.html

 

Těšíme se na spolupráci při natáčení ve Zlínském kraji!

  

Filmaři, nenechte si ujít důležité informace ze Zlínského kraje. Přihlaste se k odběru novinek.

Sledujte nás