Filmová obec Ratiboř

  • Aktuality 2021

Jsme rádi, že můžeme do rodiny filmových obcí přivítat také Ratiboř.
Obec Ratiboř je připravena poskytnout filmařům zábory zdarma, také by se podíleli na svozu odpadu a podpoře štábu se složkami záchranného systému. Obec může poskytnout zázemí v budově bývalého Svazarmu, kde se v 1. patře nachází kuchyň a menší sál, WC. Pokud bude potřeba více místa, nabízí se prostory obecní tělocvičny s předsálím, malou kuchyňkou a šatnami, kde jsou navíc také sprchy. Obec může zapůjčit 2 přívěsné vozíky za auto...

Úcta k tradicím, rozvíjení vesnické pospolitosti a moderní technologie jsou základními rysy této valašské vesnice ležící v údolí potoka Ratibořky, obklopené stráněmi Hostýnských vrchů, kde v pasekářských usedlostech během druhé světové války jejich obyvatelé poskytovali útočiště účastníkům odboje. Upomínkou na tyto události je malé Vojenské muzeum Ludvíka Hynka, v jeho rodném domě.

Na kulturním a sportovním dění v obci se podílí řada spolků, mezi nimiž najdeme také mužský a dětský soubor Kosiska a unikátní soubor Zvonky Dobré zprávy, působící při aktivním Sboru Českobratrské církve evangelické.

Nezapomíná se ani na tradiční řemesla, jež jsou při různých příležitostech prezentována v historické usedlosti zakoupené obcí pro tyto účely.

Centru obce dominuje evangelický kostel, který v roce 2015 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Okolí kostela tvoří historické jádro obce Ratiboř. Nachází se zde základní škola, farní zahrada a místní hřbitov. V roce 2018 při příležitosti 100. výročí vzniku Československa  byl na části farské zahrady založen Parčík svobody. Byla zde odhalena busta Tomáše G. Masaryka a vysazena Lípa svobody.

Obec prochází v posledních letech výraznou proměnou. Ta je viditelná zejména na návsi, která pod vedením akad. Arch. Libora Sošťáka prodělává postupnou revitalizaci. Vedení obce klade dlouhodobě velký důraz na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže. Za těmito účely byly rozšířeny a kompletně zrekonstruovány budovy mateřské a základní školy, školní zahrady a vybudována dětská hřiště.

Ratiboř je vyhlášena společenským životem a zapojením občanů do kulturního a společenského života. V průběhu roku bývají pořádány mnohé společenské akce jako Ratibořský hodový jarmark, Gulášový král či obecní ples. Pro další podporu rozvoje společenských a sociálních aktivit se bude v letošním roce stavět nové Polyfunkční komunitní centrum Ratiboř, které nabídne zázemí obecním spolkům, možnost pořádání společenských a kulturních akcí a najde zde místo i denní stacionář pro seniory a prostory pro terénní službu a osobní asistenci.

Filmaři, nenechte si ujít důležité informace ze Zlínského kraje. Přihlaste se k odběru novinek.

Sledujte nás