Slide 1

Možnosti finanční podpory audiovizuální produkce ve Zlínském kraji

 1. Dotační program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji (podpora výroby audiovizuálních děl)
 2. Filmový fond statutárního města Zlína (podpora vývoje scénářů a výroby audiovizuálních děl)
 3. Nadační fond FILMATALENT ZLÍN (podpora studentů a začínajících filmařů)
 4. Spolupráce s Filmovými obcemi

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vyhlásil v září 2017 nový dotační program na podporu audiovizuální tvorby v regionu. Administraci Programu zajišťuje Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje. S obecnými dotazy pomůže filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE.

Všechny potřebné informace jsou k dispozici ve vyhlášené Výzvě. Základní přehled je vám k dispozici také zde:

ŽADATELÉ

O podporu mohou žádat právnické i fyzické (podnikající) osoby se sídlem nebo místem podnikání na území ČR. Žadatel musí být přímo odpovědný za realizaci projektu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

dotační programu je možné čerpat prostředky na přípravu produkce a samotnou produkci audiovizuálních děl, zejména na:

 • přípravu natáčení (např. výběr a určení míst natáčení, casting hereckých rolí aj.),
 • vlastní natáčení filmu v lokacích nebo ateliéru,
 • výrobu animovaného filmu,
 • zvukové práce,
 • obrazové práce,
 • trikové práce,
 • animační práce.

PODPOROVANÁ DÍLA

 • hraný nebo animovaný film určený pro distribuci v kinech v délce min. 70 minut
 • dokumentární film určený pro distribuci v kinech a pro vysílání v televizi v délce min. 70 minut
 • hraný nebo animovaný film určený pro vysílání v televizi v délce min. 70 minut
 • epizodní díl hraného nebo animovaného televizního seriálu v délce min. 25 minut nebo seriál takových epizodních dílů

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

Celkový finanční objem dotačního programu činí 10 milionů korun. Výše podpory na 1 projekt se pohybuje od 50.000 Kč do max. 2 milionů korun, přičemž částka nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

O dotaci lze žádat prostřednictvím formuláře, který je zveřejněný na webových stránkách Kraje. Vyplněný formulář se zasílá fyzicky i elektronicky na adresy uvedené ve Výzvě.

TERMÍNY

 • Žádosti pro rok 2018 bylo možné předkládat od 13. 10. 2017 do 31. 1. 2018. Další výzva aktuálně není vypsána.
 • Rozhodnutí o (ne)poskytnutí dotace budou k zveřejněna v závěru dubna 2018.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace podpořeného projektu je 31. 12. 2019.

O vypsání dalších výzev bude na svém webu informovat jak Krajský úřad Zlínského kraje, tak filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE.

Máte-li zájem o zaslání upozornění do e-mailu, kontaktujte prosím Magdalénu Hladkou.

Bližší informace o dOTAČNÍM PROGRAMU

Viz webové stránky Zlínského kraje.

Kontaktní osobY

 • Blanka Herzanová, Odbor kultury a památkové péče, Krajský úřad Zlínského kraje (+420 577 043 611,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Magdaléna Hladká, ZLÍN FILM OFFICE (+420 778 515 500, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Filmový fond statutárního města Zlína

Statutární město Zlín zřídilo v červnu 2017 filmový fond na podporu vzniku scénářů, námětů, ale také samotných audiovizuálních děl. Správu fondu zajišťuje Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína. S obecnými dotazy pomůže filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE.

Účel fondu

Fond je založen k podpoře:

 1. vzniku námětů a scénářů, které čerpají z historie či současnosti města Zlína,
 2. realizace audiovizuálních děl, která zobrazují historii či současnost města Zlína; realizace audiovizuálních děl na území města Zlína.

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

Celkový finanční objem Filmového fondu statutárního města Zlína činí 1 milion korun. Výše dosažitelné podpory pro jeden projekt může činit maximálně 100 % nákladů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

O finanční příspěvek mohou žádat fyzické i právnické osoby, české i zahraniční, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Zlína.

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

Obě kategorie, jak náměty a scénáře, tak audiovizuální díla mají svá vlastní hodnotící kritéria. Hodnotí se například originalita námětu, lokace, využití místní filmové infrastruktury, ale také zapojení veřejnosti Zlína a studentů lokálních filmových škol. Konkrétní kritéria hodnocení jsou popsána v příloze č. 1. a 2 Pravidel filmového fondu.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

O finanční podporu z Filmového fondu statutárního města Zlína je možné žádat prostřednictvím formuláře, který je vždy zveřejněn současně s výzvou k podávání žádostí na úřední desce města a na webových stránkách města.

Vyplněný formulář se zasílá fyzicky na adresu: Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín nebo přes datovou schránku ID: 5ttb7bs.

TERMÍNY

 • Výběrové řízení na poskytnutí podpory z fondu probíhá zpravidla 1x ročně.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

 •  Podpora vzniku scénářů – žádosti bylo možné podávat od 5. 2. do 25. 4. 2018. V současnosti není vypsána žádná výzva.

O vypsání výzvy vždy informuje na svém webu jak město Zlín, tak filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE.

Máte-li zájem o zaslání upozornění do e-mailu, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.prosím Magdalénu Hladkou.

Bližší informace o fondu

Viz webové stránky města Zlína.

Kontaktní osobY

 • Mgr. Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína (+420 577 630 314, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Mgr. Magdaléna Hladká, ZLÍN FILM OFFICE (+420 778 515 500, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Nadační fond FILMATALENT ZLÍN

 KDO MŮŽE ŽÁDAT

Podpora je určena studentským projektům studentů filmových škol, ale i dalším začínajícím tvůrcům, a to zejména ze zlínského regionu. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Nadační fond FILMTALENT ZLÍN podporuje audiovizuální nebo vizuální projekty, které jsou ve vývoji, tozn.: jsou ve fázi námětu, scénáře nebo autorské koncepce. Audiovizuálním projektem se rozumí např. film, trailer, videoklip. Vizuálním projektem se rozumí např. fotografie, obraz, publikace, expozice.

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

Projektům může být v jednotlivých případech poskytnuta finanční podpora ve výši od 10.000 do 100.000,– Kč.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žadatelé se mohou hlásit prostřednictvím webové stránky: http://www.zlinfest.cz/25319-prihlaseni-projektu.

TERMÍNY

 • deadline k podání přihlášek: 30. dubna 2018
 • finální kolo soutěže (pitching) se koná 28. května 2018, kdy je také určena výše získané podpory.
 • Z určené podpory projektu bude 50% vyplaceno ihned po uzavření koprodukční smlouvy a 50% po prezentaci hotového díla vytvořeného dle projektu.

Bližší informace o fondu

Viz webové stránky ZLÍN FILM FESTIVALu.

Kontaktní osoba

 • Markéta Pášmová, Nadační fond FILMATALENT ZLÍN (+420 725 051 432, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Aktuálně:

Kontakt

ZLÍN FILM OFFICE

Filmová 174

761 79  Zlín – Kudlov


Magdaléna Hladká

výkonná ředitelka

tel.: +420 778 515 500

e-mail: magdalena@zlin-film.cz