Slide 1

Možnosti finanční podpory audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

 1. Dotační program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji 

  (podpora výroby audiovizuálních děl)
  Příjem žádostí pro rok 2019: 9.–22. 8. 2019
  Termín další výzvy není aktuálně stanoven.
 2. Filmový fond statutárního města Zlína

  (podpora vývoje scénářů s vazbou na město Zlín)
  Příjem žádostí pro rok 2019: 1.–26. 7. 2019
  Termín další výzvy není aktuálně stanoven.
 3. Nadační fond FILMTALENT ZLÍN

  (podpora studentů a začínajících filmařů)
  Příjem přihlášek pro rok 2019: 1. 2. – 30. 4. 2019
  Příjem přihlášek pro rok 2020 by měl probíhat opět v období únor–duben 2020.
 4. Spolupráce s Filmovými obcemi

Pro více informací o možnostech finanční podpory audiovizuálních projektů ve Zlínském kraji kontaktujte Zlín Film Office.

Aktuálně:

Kontakt

ZLÍN FILM OFFICE

Filmová 174

761 79  Zlín – Kudlov


Magdaléna Hladká

výkonná ředitelka

tel.: +420 778 515 500

e-mail: magdalena@zlin-film.cz