Zlín Film Office

Filmové obce – města otevřená filmařům

Ve Zlínském kraji vznikl pod záštitou filmové kanceláře ZLÍN FILM OFFICE unikátní projekt spojující obce, které chtějí pomáhat filmovým štábům. Tato města označená logem Filmová obec jsou připravena:

  1. Poskytovat zábory pro filmové štáby zdarma.
  2. Podílet se na svozu odpadu z místa natáčení.
  3. Propojit filmaře s městskou policií, hasiči a záchranou službou – podpořit jejich součinnost s filmovým štábem.

Vzhledem k možným omezením jsou tyto služby nenárokové. Realizaci natáčení musí vždy předcházet schůzka zástupců produkce, města a filmové kanceláře. Filmové obce jsou však připraveny zaujmout k filmovým tvůrcům maximálně vstřícný postoj.

Do projektu Filmová obec jsou aktuálně zapojena tato města:

Pokud plánujete natáčení v některém z těchto měst a chcete využít zvýhodněných podmínek pro filmaře, kontaktujte ZLÍN FILM OFFICE. Kancelář vás propojí s odpovědným zástupcem města a pomůže vám s počátečním jednáním.

V případě zájmu o zapojení vaší obce do projektu Filmová obec kontaktujte taktéž ZLÍN FILM OFFICE.

Aktuálně:

Kontakt

ZLÍN FILM OFFICE

Filmová 174

761 79 Zlín – Kudlov


Magdaléna Hladká

tel.: +420 778 515 500

e-mail: magdalena@zlin-film.cz